top of page

Listar

Priser over ulike størrelsar på lister me tilbyr. Kva slags profil ein ynskjer på listane har ikkje noko utslag på prisen.

Listar

3" (20x75 mm) = 35kr/m
4" (20x95 mm) = 40kr/m
5"(20x120 mm) = 46kr/m
6" (20x145 mm) = 64kr/m
8" (20x195 mm) = 125kr/m

bottom of page