top of page
20180913-soriamoria-0207.jpg

KLEDNING

Me leverte utvendig kledning til Soria Moria saunaen på Dalen i Tokke. 

Produkter

Me sel fleire type kledninger, både høvla og ru. Ved høvla kledning tilbyr me behandling av materialet. Dei mest populære behandlingane er jernvitrolbehandling og brent kledning.  

HØVLA KLEDNING

5mm spaltekledning_kopi.jpg

Her er ein av kledningane me sel. Det er ein 5 mm spaltekledning. Nedenfor kan du sjå korleis det blir sjåande ut på veggen.

Her er bilete av nokre rekkjehus bygd med 5 mm spaltekledning og jernvitrolbehandling, som me tilbyr, bygd av  Telemark Bygg Entreprenør 

Behandling av kledning

Me tilbyr ulike type benadlingar for utvendig kledning. Dei mest populære behandlingane er brent kledning og jernvitrolbehandla kledning. Begge behandlingane er 100% vedlikehaldsfritt og det kan me like!

Brent kledning

21078782_1897611110456720_6795529940455433953_n.jpg

Brent kledning er ein japansk teknikk, som gjer at holdbarheita til treverket blir betre. Ein brenner treverket til harpeiksen tar fyr, slik at ein forseglar treverket ved at ein lukker cellane og dannar ein slags hinning over. Det fører til at treverket (cellene) ikkje trekker til seg vatn.  

Jernvitrolbehandling

193022416_2834661860084969_6341685564156193114_n.jpg

Jernvitrolbehanding er ein behandling av treverket der me tilsett ein mild jernsulfatblanding. Ved å leggje materialet i denne blandina vil treverket eldast fortare og får ein raskare gråfarge. Det fører til mindre skade av insekt på treverket for ein tar ut all mineralen i treverket ved denne behandlinga.

bottom of page