TAKBORD

Over og underliggere

Me legg tretak på gamlemåten. Kvalitetstømmer vert bestilt frå ulike hogstlag og me plukkar ut det rette tømmert før greinene vert tekne av. Dette er viktig for å få tømmer med dei rette eigenskapane til takbord.
Tretaka våre er eit giftfritt og miljøvenleg alternativ til kreosot.
Takborda våre skal ikkje behandlast og er såleis vedlikehaldsfrie. Garantien er på 30-40 år, det same som for takstein.

©2018 by Øyfjell sag og Høvleri. Proudly created with Wix.com