top of page

TAKBORD

Over og underliggere

Me legg tretak på gamlemåten. Kvalitetstømmer vert bestilt frå ulike hogstlag og me plukkar ut det rette tømmert før greinene vert tekne av. Dette er viktig for å få tømmer med dei rette eigenskapane til takbord.
Tretaka våre er eit giftfritt og miljøvenleg alternativ til kreosot.
Takborda våre skal ikkje behandlast og er såleis vedlikehaldsfrie. Garantien er på 30-40 år, det same som for takstein.

baf02b3e37b086f497159c785ab2154d4f9a4921
e59f2d9f1d322317d53ddc7e8a29f07a69d68a76
bottom of page