top of page
380971625_346157127750823_3137559828432940354_n.jpg

TAKBORD

Me legg tretak på gamlemåten. Kvalitetstømmer vert bestilt frå ulike hogstlag og me plukkar ut det rette tømmert før greinene vert tekne av. Dette er viktig for å få tømmer med dei rette eigenskapane til takbord. Me lagar takbord i 100% kjerneved 
Tretaka våre er eit giftfritt og miljøvenleg alternativ til kreosot.
Dei skal ikkje behandlast og er såleis vedlikehaldsfrie. Garantien er på 30-40 år, det same som for takstein.

PRODUKT

Når ein skal leggje tak er det viktig at årringane på takborda er opp, att årringene "smiler". Grunnen er for å få margen ut mot det området, som skal disponerast for været. Margen eller kjernen er meir vassavstøtande, meir robust mot råte og sopp og vil difor eksponere denne sidan. 

6 slett tak malm.jpg
379534770_1295555971320419_7314259162943806121_n.jpg
baf02b3e37b086f497159c785ab2154d4f9a4921.jpg

Slett tak

Over og underliggere

bottom of page